Kerk Saint Pierre Es Liens – La Celle Dunoise

Kerk Saint Pierre Es Liens – La Celle Dunoise
Kerk Saint Pierre Es Liens – La Celle Dunoise
Kerk Saint Pierre Es Liens – La Celle Dunoise

Deze kerk bestaat in zijn huidige staat uit het kerkschip dat afgemaakt is door een apsis met drie gewelven. De noordelijke en oostelijke kapellen zijn gebouwd in de 12e eeuw; er was dus alleen het kerkschip, het hart is misschien een kort dwarsschip, omdat een deel van de kroonlijst het mogelijk maakt om hem erop te plaatsen. De kapellen zijn gebouwd in de 15e en 16e eeuw en de kerk is vergroot in 1864-1868. Het kerkschip heeft drie doorgangen; de eerste is modern, de twee andere zijn voorzien van bogen voorafgaande aan de bouw van het kerkschip. Daar vallen de ribben met tonica profiel terug op de pilaren die de vloerbalken met gescheurde lijn dragen. Deze pilaren roepen optische illusies op en het lijstwerk is voorzien van ophanghaken en ornamenten die lijken op palmbladeren. De ingangsboog van het hart valt terug op de pilaren die weer bevestigd zijn aan andere pilaren. Deze pilaren zijn belegd met mooie kapiteel figuren van dieren. Het hart heeft een boog van graatstructuur op haar rechter doorgang en voor de openingen, indringende bogen die drukken op zuiltjes van uitgehouwen kapitelen. Haar centrale raam is versierd met reliefs en zuiltjes, aan de binnenkant als ook aan de buitenkant. De bogen van het hart zijn opnieuw bedekt met verf in 1879, waarschijnlijk toegevoegd aan de oude verf. Het noordelijke portaal met gebroken lijn structuur, die de hoofdingang was vóór de verbouwingen in de 14e eeuw en die ongelukkig gedeeltelijk verstopt is geweest, heeft een versiering van 7 kwabben, boudins en hoekige pilaartjes, van begin 15e eeuw: ze heeft een gevelspits. De zuidkapel, met twee doorgangen en spitsbogen is van de 16e eeuw (datum: 1544 op de deur). De vierkant gemetselde klokkentoren, die gebouwd is op de tweede doorgang, is beslagen met een pijl. De bergkam steekt een beetje boven de top van de dakgevel uit. De noorderlijke muur is kaal, de zuidelijke muur heeft 2 kolommen en pilaren. We betreden de klokkentoren via een wenteltrap die zich in de het trappenhuis bevindt die tegen de zuidelijke muur aan zit. Een klein torentje komt tevoorschijn uit de noord-oostelijke hoek van het middenschip; het lijkt er niet op dat ze gebouwd is voor verdedigingsdoeleinden. Een antifixkruis op de oostelijke dakgevel en bepaalde steunen van de kroonlijst zijn uitgehouwen uit de muur ten noorden van het middenschip, bij de absis en de zuidelijke kapel. Ouderwetse ijzergesmeden schilderingen zijn weer aangebracht op het hek van het noordelijke portaal. Het noord portaal en de absis zijn opgenomen in de historische monumenten, vanaf 23 februari 1921. Naast de kerk, de <> is samengesteld door een gallo-romijnse steen met inscriptie.

Gegevens

23800 LA CELLE DUNOISE
Tél. : 05 55 89 24 61
E-mail : info@tourisme-valleedespeintres-creuse.com
Website : www.tourisme-valleedespeintres-creuse.com

Contact

23800 LA CELLE DUNOISE
Tél. : 05 55 89 24 61
E-mail : info@tourisme-valleedespeintres-creuse.com
Website : www.tourisme-valleedespeintres-creuse.com

Geopend