Het klooster van Grandmont

Het klooster van Grandmont
Het klooster van Grandmont
Het klooster van Grandmont
Het klooster van Grandmont
Het klooster van Grandmont
Het klooster van Grandmont
Het klooster van Grandmont

In het gebied rond Ambazac zult u regelmatig de naam Grandmont tegenkomen, de naam van een klooster en een kloosterorde die in hoog aanzien stonden tussen de 12de en de 18de eeuw. Het klooster bestaat niet meer en de kerkschatten zijn vlak voor en tijdens de Franse revolutie over de hele wereld verspreid. Een aantal schatten bleven achter in Ambazac en de dorpen er omheen. Diverse kerken hebben relieken met resten van de heilige. In de kerk van Ambazac vindt u drie belangrijke kunstschatten. De geschiedenis van de orde van Grandmont begint bij de heilige Saint Etienne de Muret. Etienne is geboren rond 1046, in een nabijgelegen regio, als zoon van een burggraaf uit de Auvergne. Op de leeftijd van 12 jaar ging hij in de leer bij een aartsbisschop in Italië. Rond 1075 is hij terug gekomen in de Limousin en heeft hij zich als kluizenaar terug getrokken in de bossen van Muret rond Ambazac. In zijn tijd was hij zeer bekend om zijn wijsheid en zijn geschriften. Discipelen van heinde en verre voegden zich bij hem, om met hem in eenzaamheid en boete te leven. Zonder ooit in de bewoonde wereld terug te keren, sterft hij op 8 februari 1124. Een halve eeuw later wordt hij heilig verklaard. Zijn discipelen stichtten na zijn dood de abdij van Grandmont waar de monniken leefden in afzondering en boete. Zij deden afstand van bezittingen en vee, weigerden kerkelijk werk maar zij verwelkomden armen in hun huis. De monniken moesten vasten en leefden in stilte. Voor de wereldlijke taken kende de orde lekenbroeders.

In de buurt

De kunstschatten van Ambazac

Religieuze gebouwen | AMBAZAC

In de kerk van Ambazac worden drie bijzondere kunstschatten bewaard uit het voormalige klooster van Grandmont dat hier in de buurt heeft gelegen. Het zijn bijzondere stukken die geklasseerd zi…

Zie details

De Kapel van Saint Psalmet en de Puy de la Garde

Religieuze gebouwen | AMBAZAC

Midden in de bossen rond Ambazac, aan het einde van een karrenspoor, vindt u de kapel van Sint Psalmet. Een kapel uit 1952, maar met een geschiedenis die terug gaat naar het einde van de zesde…

Zie details

De kerk van Ambazac: Saint Antoine en Saint Etienne

Religieuze gebouwen | AMBAZAC

De kerk van Ambazac is gesticht in 1086 maar is sindsdien vele malen herbouwd en verbouwd. In 1782 kreeg de kerk grotendeels haar huidige gestalte hoewel in 1846 het koor nog volledig is verni…

Zie details

Kapel Van Grandmont

Religieuze gebouwen | SAINT SYLVESTRE

In de gemeente Ambazac, in het dorp Saint-Sylvestre, staat een kleine kapel op het dorpsplein. De kapel is gewijd aan Sint Jean-Baptiste, de beschermheilige van de heremieten of kluizenaars. H…

Zie details

Gegevens

87240 AMBAZAC

Contact

87240 AMBAZAC
Tél. : 555567070
E-mail : contact@tourisme-ambazac.fr
Website : www.tourisme-ambazacbessines.fr

Geopend