De Limousin, Groen, zuiver en schoon.
De Limousin staat bekend als een groene streek met bossen, weilanden, beken, rivieren en meren.
Maar dat groen blijkt ook nog heel zuiver en schoon. Het weekblad ‘la Vie’ publiceert elk jaar zijn lijst van departementen die het hardst werken aan een schone toekomst. De Limousin scoort hierin bovengemiddeld. In het bijzonder de lucht- en de waterkwaliteit zijn hier uitstekend. Goed nieuws voor de bewoners en voor de toeristen die hier hun hart kunnen ophalen aan al die zuiverheid.

la Vie Baseert de zogenaamde Palmarès op acht criteria op het gebied van het milieu. De Limousin staat hoog genoteerd voor de kwaliteit van de lucht en het water. Belangrijke criteria want uiteindelijk komt elke vorm van vervuiling terecht in de lucht en in het water. Als deze zuiver zijn, zegt dat ook veel van de overige omstandigheden in een gebied.
En water en lucht staan aan de basis van de kwaliteit van leven, de natuur en de landbouw!

Schone lucht

Wist u dat u per dag wel 10 tot 12 duizend liter lucht opzuigt? Bij elkaar zo'n 12 tot 18 kilo!
Dan is het belangrijk dat deze lucht van goede kwaliteit is. En voor een zuivere lucht bent u in de Limousin op de juiste plaats.
De Corrèze staat met de schoonste lucht van Frankrijk zelfs op nummer 1! De Creuse staat hier vlak achter op nummer 6 en de Haute-Vienne op nummer 10 (van de 86!). U kunt zich hier dus zonder zorgen de longen vol zuigen!
De kwaliteit van de lucht is gemeten aan de hand van 11 indicateurs, zoals hoeveelheid schadelijke stoffen in de dagelijkse omgeving, de concentraties van bijvoorbeeld zwavel, azoot en fijne stofdeeltjes, de pieken van de hoeveelheid ozon in de atmosfeer...
De lucht is hier zo schoon omdat er geen grote stedelijke gebieden zijn, er relatief weinig verkeer is en zeer weinig industrie. Het klimaat speelt ook een rol. Het zachte klimaat zorgt ervoor dat er in de winter geen excessieve uitstoot van verbrandingsgassen is. Omdat de regio geen lange perioden van droogten kent, wordt de lucht regelmatig gezuiverd door een fris buitje. De oceaanwind zorgt er voor dat vuil nooit lang kan blijven hangen.

Schoon water

Ook water behoort tot de eerste behoeften van de mens. Zowel om te drinken als voor de hygiene, recreatie en welzijn. Ook voor de voedselvoorziening is water van cruciaal belang, via de visvangst en de landbouw. 'La Vie' heeft de kwaliteit van het water beoordeeld op grond van de afwezigheid van pesticiden in het drinkwater en in zwemwater. Verder controleerden zij het oppervlakte op de aanwezigheid van fosfaten en grondwater op de aanwezigheid van nitraten. Verder telde de visstand in de rivieren mee.
De Corrèze staat op basis van haar resultaten op een hele goede vierde plaats in de Palmarès, ook de Haute-Vienne staat in de top 10. De Creuse volgt direct daarop op een twintigste plaats.
De Limousin staat bekend om zijn vele bronnen en natuurlijke meren en vennen. Dit is water dat zo uit de aarde komt. Een aarde zonder industrie en zonder vervuilende grote steden. Het water is hier dus helder en zuiver. U kunt met een gerust hart zwemmen en vissen in de meren en rivieren. De meeste gemeenten produceren zelf hun drinkwater, uit lokale bronnen of uit een heldere rivier. Vaak drinkt u dus bronwater, gewoon uit de kraan!
In de Limousin hoeft u dus niet meer de vraag te stellen of je kraanwater gewoon kunt drinken...

Afval, Agenda 21 en Biodiversiteit

De regio scoort ook heel redelijk voor wat betreft afvalverwerking, de agenda 21 en de bescherming van de biodiversiteit. Terwijl hier pas sinds een aantal jaren meer aandacht voor is!
Frankrijk heeft nog de naam dat afval overal gestort wordt. In de Limousin zijn de laatste 10 jaar moderne afvalscheidingcentrales gebouwd en er is veel hergebruik. De Corrèze staat bij voorbeeld in de top tien van ‘goede afvalverwerkers’.

De agenda 21 geeft aanwijzingen voor een duurzaam en ecologisch beleid, gericht op een toekomst waarin verantwoord wordt omgegaan met natuurlijke middelen en gemeenschapsgeld. Het milieu neemt hierin een belangrijke plaats in. In de Limousin hebben steeds meer gemeenten deze agenda 21 'op hun agenda gezet'. Zij zijn zich er van bewust dat de natuurlijke waarden van de regio bijzonder geworden zijn en beschermd dienen te worden. Deze ontwikkeling lijkt zich steeds verder door te zetten. De Corrèze loopt hierin voorop binnen de Limousin (in de top 10), gevolgd door de Haute-Vienne en de Creuse waar deze bewustwording later op gang is gekomen.

Qua bescherming van de biodiversiteit is een zelfde beweging aan de gang. Lange tijd werd de natuurlijke rijkdom als vanzelfsprekend beschouwd. Door het toerisme en de instroom van nieuwe bewoners, is de streek zich meer bewust geworden van de grote verscheidenheid aan landschappen, natuurgebieden, planten en dieren. Het beschermen hier van komt steeds meer op gang. De regio staat nu nog in de top 40 maar zal hierin stijgen.

Duurzame energie en consumptie, biologische landbouw

De ontwikkeling van biologische veeteelt en tuinbouw is nog niet heel erg op gang gekomen. Er wordt hier vooral extensieve veeteelt gedreven, op relatief kleine schaal. Bij veel boeren loopt het vee in de zomer buiten en staat het in de winter op stal. Het bio-label is voor kleine bedrijven minder eenvoudig te verkrijgen. Steeds meer boeren denken er wel over na.
Aangezien de agrarische bedrijven relatief klein zijn en traditioneel, en de afzet veelal lokaal is, is de impact op het milieu niet heel groot. Maar er is nog een en ander te winnen…
Aangezien het gebied dun bevolkt is, en de milieudreiging niet erg gevoeld wordt, staat de regio ook enigszins achter wat betreft duurzame energie en consumptie.

De Limousin, een regio om zonder zorgen op adem te komen!

Alle criteria bij elkaar tellend, komt de regio er toch zeer goed af. De Corrèze staat op de vierde plaats (!) van de meest ecologische departementen en de Haute-Vienne op de twaalfde. De Creuse volgt iets verderop, met name doordat de agenda 21 en duurzame consumptie nog in de kinderschoenen staan. Qua water, lucht en beschermde natuur staat dit departement echter hoog in de ranglijsten!