De abdij van cisterciënzers in Aubazine

De romaanse abdijkerk van Aubazine is in de 12de eeuw gebouwd door cisterciënzer monniken nadat Etienne d’Obazine hier in 1135 een dubbel klooster heeft gesticht: het mannenklooster in Obazine, tegenwoordig Aubazine, en een vrouwenklooster 600 meter lager, in het dal van de Coiroux.

Deze kloosterorde leefde zonder enige vorm van luxe en de kerk is van binnen dan ook zeer sober ingericht.
De kerk is gebouwd van lokale zandsteen en was oorspronkelijk meer dan 90 meter lang. Later is het koor verdwenen.
Bijzonder is de klokkentoren die vierkant begint en overgaat in een achthoekige vorm, een voor die tijd unieke technische prestatie.
In het interieur vindt u enkele zeer oude meubelen, onder andere de oudste kerkkast van Frankrijk uit de 12de eeuw.
Etienne d’Obazine ligt in de kerk begraven onder een bijzonder mooi grafmonument.

Coco Chanel heeft haar jeugd doorgebracht in het klooster van Aubazine dat indertijd een weeshuis was.
Als u de glas-in-loodramen van de kerk ziet, herkent u misschien wel haar inspiratie voor haar latere logo.

Informatie
Mairie d'Aubazine
Le Bourg
19190 Aubazine
Tel: 00 33 555 257 126
Internet: www.pays-aubazine-beynat.fr
Mail: contact@pays-aubazine-beynat.fr

De abdij van Solignac

In 652 gaf koning Dagobert toestemming aan zijn schatbewaarder Eloi om een klooster te stichten.
Deze abdij was het allereerste christelijke klooster in de Limousin en het zal u daarom niet verbazen dat Eloi later heilig is verklaard en de kerk nu is gewijd aan Sint Eloi. Om de kerk ontstond al snel het plaatsje Solignac.
De romaanse abdijkerk is de enige in de Limousin die bestaat uit een serie koepels die de kerk een bijzonder interieur geven.
In de kerk zult u versteld staan van de krachtige en tegelijkertijd evenwichtige uitstraling door de harmonie van de afmetingen, de puurheid van de architectuur en de eenvoud van de ornamenten.
In de kerk worden regelmatig concerten gegeven die een zekere reputatie genieten!

Informatie
Office de tourisme de Solignac
Place Georges Dubreuil
87110 Solignac
Tel: 00 33 555 004 231
Internet: www.tourisme-solignac.com
Mail: tourisme-solignac@wanadoo.fr

De abdijkerk van Sainte-Valérie in Chambon-sur-Voueize

In 857 hebben monniken van de abdij van Sint-Martial in Limoges het klooster van Chambon gesticht.
Later, in de 10de  eeuw ontvangt dit klooster de relikwieën van Sinte Valérie en voor die gelegenheid wordt een nieuwe kerk gebouwd die er nu nog steeds staat.
De abdijkerk Sainte-Valérie in Chambon-sur-Voueize is nu één van de belangrijkste romaanse gebouwen van de Limousin, met een vierkante klokkentoren van 2 verdiepingen, een toren met entréeportaal uit de 13de eeuw en houtsnijwerk in de koorbanken en het hekwerk van het koor uit de 17de eeuw.

 Informatie
Office de tourismle de Chambon sur Voueize
Place Aubergier
23170 Chambon sur Voueize
Tel: 00 33 555 821 589
Internet: ot-chambonsurvoueize.fr
Mail: ot.chambonsurvoueize@free.fr

De kapittelkerk van Dorat

De kapittelkerk van Dorat is een meesterwerk van de romaanse kunst uit de 11de eeuw.
De kerktoren heeft een achtkantige spits die tot een hoogte van 60 meter reikt en wordt bekroond met een vergulde engel uit de 13de eeuw.
In de kerk worden de relikwieën bewaard van de beschermheiligen van de stad, Israël en Theobald.
Elke zeven jaar worden deze met veel ceremonie door de stad gedragen tijdens een processie. Een gebruik dat vele eeuwen terug gaat.

Informatie
Mairie Le Dorat
11 avenue Louis Ricoux
87210 Le Dorat
Tel. : 00 33 555 607 220
Internet: ledorat.reseaudescommunes.fr

De kerk van Sous-Parsat

In het kleine dorpje van Sous-Persat ligt een grote verrassing te wachten.
De kerk is in de 19de eeuw herbouwd in de traditie van de kerkbouw in de Limousin. Maar het bijzondere van deze kerk is dat hij volledig is beschilderd met prachtige moderne muurschilderingen.
Gabriel Charat, kunstschilder en inwoner van het dorp, heeft deze gemaakt tussen 1986 en 1995.
Hij gebruikte voornamelijk de primaire kleuren en zwart die voor hem een speciale betekenis hebben.
Rood en zwart staan voor geweld, blauw voor dromen en meditatie, en geel voor spiritualiteit en hoop. De scènes van de muurschilderingen lopen door in de glas-in-loodramen.
De intensiteit van de kleuren en de helderheid van de ramen veroorzaken een visuele schok.

Informatie
Office de tourisme Creuse-Thaurion-Gartempe
12 Place Defumade
23150 AHUN
Tel: 00 33 555 625 593
Internet: ahun-creuse-tourisme.com
Mail: o.t.ahun@wanadoo.fr

De kerken en kapellen van Ambazac

I

n en om Ambazac staan een aantal kerken en kapellen met een bijzondere geschiedenis. Bij twee daarvan is die verwant aan een grote en belangrijke abdij, l’Abbaye de Grandmont, die bij Ambazac lag van de 14de tot de 19de eeuw. De abdij bestaat helaas niet meer maar in de kapittelkerk van Ambazac worden drie belangrijke kerkelijke kunstschatten bewaard: een byzantijnse reliekschrijn, een reliekhouder van champlevé email* uit de Limousin en een dalmatiek (liturgisch priestergewaad) van met goud geborduurde zijde.
In de reliekschrijn worden de overblijfselen bewaard van de heilige Etienne de Muret, wiens levenswijze heeft geleid tot de oprichting van de abdij. De schrijn is rijk versierd met edelstenen en een voorbeeld van de 14de eeuwse kunst. De reliekhouder is een typisch voorbeeld van lokale kunst uit de Limousin van email, ingelegd in gouddraad (champlevé email). Het historische priestergewijd stamt uit de 13de eeuw en is uniek in zijn soort.

De kerk zelf stamt uit de 11de eeuw maar van die tijd is weinig over. De kerk kreeg zijn huidige vorm bij verbouwingen in het midden van de 19de eeuw.

In één van de dorpen van de gemeente Ambazac, Saint-Sylvestre, staat een kapel die ook verwant is aan de geschiedenis van de abdij van Grandmont. De kleine kapel op het dorpsplein is gewijd aan Sint Jean-Baptiste, de beschermheilige van de heremieten of kluizenaars. Het bijzondere is dat deze kapel is gebouwd van stenen van de historische Abdij van Grandmont. De kapel is feestelijk geopend in 1825 door Dom Vergnieau, de laatste bewoner van de abdij.
In de kapel vindt u een bijzondere verzameling van reproducties van historische religieuze kunstwerken in email, een kunst waar de regio om bekend staat. U vindt eveneens informatie over de abdij van Grandmont.

Bijzonder is ook de geschiedenis van de kapel van Sint Psalmet. Een kapel uit 1952, maar met een geschiedenis die terug gaat naar het einde van de zesde eeuw. In die tijd leefde Sint Psalmet met zijn twee koeien in volledige afzondering. Hij heeft een aantal wonderbaarlijke genezingen op zijn naam staan en was daardoor bijzonder populair geworden. Hij werd rond zijn 55ste jaar vermoord en later heilig verklaard.
In 1676 bouwt pastoor en naamgenoot Psalmet Texandier een kapel die is gewijd aan de heilige Psalmet, op de plek waar ooit zijn kluizenaarswoning stond. De pastoor wil met de bouw de heersende droogte, de misère en de honger het hoofd bieden. De heilige Psalmet heeft immers al eerder wonderen en genezingen verricht op deze zelfde plaats. Deze kapel stort in de 19de eeuw in maar in 1952 wordt op de ruines een nieuwe kapel gebouwd.
De legende gaat dat sinds de herbouw, elke 25ste december, om middernacht, de klok van de oude kapel luidt, die nog steeds diep in de grond begraven is.
Rond de kapel kunt u prachtig wandelen op de Puy de la Garde.

 

De Chapelle Notre Dame de la Libération ten slotte is in 1945 met zijn eigen handen gebouwd door pater Landon. Op 4 augustus 1944 was bij een razzia de hele bevolking van Ambazac verzameld op het centrale plein. De Duitsers zochten Joden en verzetsstrijders. De pater probeert iedereen te redden door zich als gijzelaar aan te bieden. De poging mislukt en hij kan alleen nog maar bidden: “Als we worden gespaard door de Duiters, zal ik met mijn eigen handen een kapel bouwen”. Als de bevolking vervolgens weigert mee te werken aan de identificatie van de aanwezigen, dreigt de zaak uit de hand te lopen. Op dat moment vindt er in de bossen een aanslag plaats waardoor de Duitsers op slag moeten vertrekken. Iedereen is gered! En de pater bouwt als beloofd zijn kapel!

Informatie
Office de Tourisme Ambazac
87240 AMBAZAC

Tel: : 00 33 555 567 070
 Internet : www.tourisme-ambazacbessines.frMail: contact@tourisme-ambazac.fr